جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ / Friday, 15 December, 2017
آرمان ما
خانواده  بزرگ داروپخش با سوابق درخشان در عرصه صنعت دارو و با مشاركت نيروهاي كارآمد، متخصص و متعهد در محيطي پر انگيزه و با استفاده از دانش و فن آوري روز و نوآوري و افزايش بهره وري از امكانات و منابع موجود مي كوشد با :

-         سرمايه گذاري جديد و حمايت از شركتهاي سرمايه پذير در عرصه ملي و  بين المللي
-         افزايش منافع سهامداران ، كاركنان و ديگر ذينفعان با عاليترين بازدهي و سودآوري
-         ارتقاء دانش و خلاقيت سرمايه هاي انساني
-         رعايت ضوابط حفظ سلامت مردم و محيط زيست

 طلايه دار صنعت داروی کشور باشد.
Copyright © 2006-2013 Ravian All Rights Reserved
Powered by Ravian ,  Designed by Bahargraph
Ravian   Bahargraph