درباره ما
شرکت هولدینگ داروپخش با بيش از نیم قرن سابقه درخشان در صنعت داروی کشور، یکی از بزرگترین مجموعه‌های دارویی خاورميانه محسوب می‌گردد.
 این شرکت دارای چهارده شرکت زیرمجموعه بوده که در زمينه‌های گوناگون دارویی و درمانی (اعم از تولید داروهای انسانی و دامی، بازرگانی، صادرات و توزیع اقلام و فرآورده‌های دارویی) فعالیت‌ نموده و بخش اعظمی از نيازهای دارویی کشور را تامين می‌نمایند.
 هولدینگ داروپخش در سال 72 توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرش گردیده است و عمده سهام آن به شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامين (TPICO) وابسته به سازمان تامين اجتماعی تعلق دارد. 
این شرکت در راستای چشم‌انداز بلندمدت خود و با بهره‌گیری از دانش و فناوری روز، سیستم‌های نوین مدیریتی و نوآوری و نیروهای انسانی کارآمد و متعهد، مأموریت ارتقای هم‌افزایی و راهبری شرکت‌های تابعه را در مسیر تعالی پایدار بر عهده دارد.